Uniunea European? reprezint? o entitate politic?, social? ?i economic? compus? din 27 ??ri. Statele Membre au decis împreun?, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, s? construiasc? o zon? de stabilitate, democra?ie ?i dezvoltare durabil?, men?inând diversitatea cultural?, toleran?a ?i libert??ile individuale. Uniunea European? î?i propune s? împ?rt??easc? realiz?rile ?i valorile sale cu ??rile ?i popoarele de dincolo de grani?ele ei.

contacteaza-ne
#

Anunt: dezbatere publica organizata pe data de 14 octombrie 2010 la Casa de Cultura a orasului Tirgu Neamt, incepand cu ora 18:00

#

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web

Nume:
E-mail:
ZigZag Turistic